Danny Hutson

6 thoughts on “vOzforums – Huyền Thoại Gaconlonton và cuộc chiến SPAMMER

  1. Vitcon nó ban nhưng đều có lí do hay cảnh cáo rồi mới ban. Thuyvan nó ban mà ko cảnh cáo :)) Giờ vẫn chưa có nick vào lại VOZ đây :)(

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *