Ruszyło Forum OSEregio

Ruszyło Forum OSEregio


Rozpoczynamy proszę Państwa Forum OSEregio w Ostrołęce. Chcemy, po pierwsze tym wszystkim, którzy jeszcze nie zetknęli się, bądź do których nie dotarł NASK i wykonawcy NASKu z siecią, opowiedzieć – co chcemy zrobić i co to jest to OSE w tej warstwie podstawowej, tej warstwie technicznej. Ale druga warstwa, dużo ważniejsza, to jest wypracowanie wspólnie z Państwem i dyskusja, pokazanie i otwarcie także, zupełnie nowych możliwości, jakie będą Państwa szkoły posiadały. Tym obszarem absolutnie najważniejszym to jest, wykorzystanie tych możliwości Internetu właśnie dobrej jakości do codziennego używania jako narzędzia edukacyjnego a w zasadzie dostępu do całego szeregu narzędzi edukacyjnych i nie chodzi tylko o e-zasoby. OSE ma być także taką platformą wymiany najlepszych rozwiązań, najlepszych pomysłów między nauczycielami. To wszystko jest proszę Państwa wstęp do tego, żebyśmy mogli mówić o polskiej szkole na wskroś nowoczesnej. Nowoczesnej w każdym aspekcie: nowoczesnej, właśnie dlatego, że jest Internet, także dlatego, że i wyposażenie jest nowoczesne, także dlatego, że i nauczyciele są nowocześni. Co jest esencją tego OSEregio? To, żebyście Państwo sięgnęli głębiej do OSE. Żebyście zaczęli rozumieć, że OSE chcemy tworzyć nie jako światłowód w szkole, bo to jest tylko pierwszy krok, to jest tylko który wykonamy. Żebyście też potrafili wyciągnąć nasze dzieci z takiego obszaru płytkiej rozrywki, w której tak naprawdę cały czas są. Żeby one potrafiły zobaczyć, że za tą technologią są fajne rzeczy, których się mogą nauczyć, są talenty, które mogą rozwinąć i są umiejętności, które mogą wykorzystać sobie później czy w pracy czy w takim codziennym normalnym życiu. OSEwyzwanie proszę Państwa to ten konkurs, który był skierowany do szkół, które są w miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców. Oto oni proszę Państwa – laureaci! Zapraszamy do wspólnego zdjęcia!

Danny Hutson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *